Caltexløkka


Fredag 12.30-13.30
Adresse: Tøyenparken (Monrads gate 9)
Fotball ute, ingen garderobe.
Siste gang 30/9

Info

Følg Aktiv på dagtid Oslo Idrettskrets på FACEBOOK

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen.
Se www.dntoslo.no ("Aktiv i 100")