Ekeberg

TORSDAG Fotball 10.00-11.30

Oppmøte busstopp: Ekeberghallen

Info

Følg Aktiv på dagtid Oslo Idrettskrets på FACEBOOK

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen.
Se www.dntoslo.no ("Aktiv i 100")