For ledsagere

Aktiv på dagtid ønsker et godt samarbeid med ledsagere og institusjoner. Sammen skal vi bidra til at deltagerne opplever treningsglede, og får et positivt og motiverende møte med Aktiv på dagtid.

Det er viktig at alle brukere av ledsagerkort har satt seg inn i
Veilederen.

Avtalekort
Avtalekort kan brukes av institusjoner/avdelinger der brukere ønsker å prøve Aktiv på dagtid. Avtalekortene er upersonlige, men skal være stemplet av brukerinstitusjonen.

Institusjoner/avdelinger som bestiller avtalekort, har selv ansvar for at brukerne fyller kriteriene for deltagelse. Pris 350,- per avtalekort per kalenderår.

Ledsagerkort
Alle ledsagere skal ha ledsagerkort. Ledsagerkort er hovedsakelig for helsepersonell og støtte-/ treningskontakter. Kortet er gratis.

BESTILL AVTALE – OG LEDSAGERKORT FOR 2024 ONLINE
HER