Tøyen Arena


Adresse: Monradsgata 9
Husk innesko
Tilgang til garderobe og dusj
Siste gang 13/12

TIRSDAG
09.30-10.30: Fotball
10.30-11.30: Volleyball
Info

Følg Aktiv på dagtid Oslo Idrettskrets på FACEBOOK

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen.
Se www.dntoslo.no ("Aktiv i 100")