Tøyen Arena

Tøyen
Adresse: Monradsgata 9

Husk innesko
Tilgang til garderobe og dusj

09.30-10.30: Fotball
10.30-11.30: Volleyball/badminton/bordtennis
Info

Følg Aktiv på dagtid Oslo Idrettskrets på FACEBOOK

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen. Se www.dntoslo.no("Aktiv i 100")