Tøyen Arena

Tøyen
Adresse: Monradsgata 9
Husk innesko
Tilgang til garderobe og dusj

Info

Følg Aktiv på dagtid Oslo Idrettskrets på FACEBOOK

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen. Se www.dntoslo.no("Aktiv i 100")