For ledsagere

Aktiv på dagtid ønsker et godt samarbeid med ledsagere og institusjoner. Sammen skal vi bidra til at deltagerne opplever treningsglede, og får et positivt og motiverende møte med Aktiv på dagtid.

Det er viktig at alle brukere av ledsagerkort har satt seg inn i
Veilederen

Avtalekort
Avtalekort kan brukes av institusjoner/ avdelinger der pasientene er innom en kort periode, og ønsker å prøve Aktiv på dagtid. Avtalekortene er upersonlige, men skal være stemplet av brukerinstitusjonen.

Institusjonene betaler kr 350,-per avtalekort per kalenderår. Institusjoner/avdelinger som mottar avtalekort, har selv ansvar for at pasientene fyller kriteriene for deltagelse.

Ledsagerkort
Alle ledsagere skal ha ledsagerkort. Ledsagerkort er hovedsakelig for helsepersonell og støtte-/ treningskontakter. Kortet er gratis.

BESTILL AVTALE – OG LEDSAGERKORT FOR 2022 ONLINE
HER

Info

Følg Aktiv på dagtid Oslo Idrettskrets på FACEBOOK

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen.
Se www.dntoslo.no ("Aktiv i 100")