For ledsagere

Aktiv på dagtid ønsker å ha et godt samarbeid med ledsagere og institusjoner. Sammen skal vi bidra til at deltagerne opplever treningsglede og får et positivt og motiverende møte med Aktiv på dagtid.

Retningslinjer for ledsagere
 • Vi forventer at ledsager og deltager har satt seg godt inn i timeplanen og trivselsreglene på forhånd.
 • Kom gjerne på omvisning. Ring og avtal tid! Bruk besøket til å hilse på de ansatte, bli kjent med forholdene og å få mer informasjon.
 • Til våre aktiviteter og arrangementer kan en gruppe være maks 4 deltagere og 2 ledsagere, eller totalt 6 personer. Besøk med større grupper skal avtales med ansatte i Apd.
 • Deltagere med hørselshemming bør ha med tolk inntil de er kjent med forholdene.
 • Deltagere av utenlandsk opprinnelse må forstå og snakke norsk.
 • Møt frem i god tid slik at dere får den hjelpen dere trenger for å gjennomføre en vellykket trening.
 • Ledsager skal presentere seg ved første besøk. Senere kan ledsageren gi seg til kjenne, men bør forholde seg mest mulig nøytral.
 • Ledsager og deltager møtes før de går inn til Apd-trening og forlater Apd samtidig. Alle skal levere og hente sitt eget kort.
 • Ledsager deltar på lik linje med deltager. Ingen skal sitte og se på aktivitetene.
 • Ledsager og deltager skal trene i treningsklær.
 • Hvis deltager forlater en aktivitet, må ledsager gjøre det samme.
 • Ledsager kan ikke trene alene.
 • Ledsager må ta ansvar for sin deltager. Avklar med Apd på forhånd hvis vi bør ta spesielle hensyn.
 •  Ved behov kan ledsager og deltager gjøre avtaler med ansatte i Apd.
 • Ledsager kan ikke ta med «studenter i praksis» fra egen arbeidsplass. Heller ikke tolker i opplæring.
 • Gi beskjed hvis dere ikke kan møte til veiledningstime eller andre avtaler.
 • Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Last ned Veilederen her

Avtalekort
Avtalekort kan brukes av institusjoner/ avdelinger der pasientene/klientene er innom en kort periode, og ønsker å prøve Apd. Avtalekortene er upersonlige, men skal være stemplet av brukerinstitusjonen.

Institusjonene betaler kr 350,-per avtalekort per kalenderår. Bestill avtalekort nedenfor. Institusjoner/avdelinger som mottar avtalekort, har selv ansvar for at deltageren fyller kriteriene for deltagelse. Se Om Aktiv på dagtid.

Ledsagerkort
Alle ledsagere skal ha ledsagerkort. Ledsagerkort er hovedsakelig for helsepersonell og støtte-/ treningskontakter. Kortet er gratis. Vi gir i utgangspunktet ut 2 ledsagerkort per 10 avtalekort. Bestill ledsagerkort nedenfor.

BESTILL AVTALE – OG  LEDSAGERKORT FOR 2019 ONLINE HER

NB!

Fra 1.1.2014 vil det ikke lenger være mulig å sende fakturaer per post til fakturasentralen Oslo kommune. Oslo kommune har noen formelle krav til dette.
For at Oslo Idrettskrets skal kunne sende faktura for bestilte Avtalekort, må det vises til hvilke av virksomhetene institusjonen/virksomheten hører inn under.
Organisasjonsnummer samt riktig forkortelse på bydel.
Oversikt finner du her.

Bestillingen må også inneholde korrekt fakturareferanse.

Avtalekort (skriv inn antall kort: 10, 20 etc.)

Ledsagerkort (skriv inn antall kort)

Kontaktperson

Fornavn

Etternavn

E-post

Telefon

Organisasjonsnr.(skriv 0 om du kun bestiller ledsagerkort)

Aktivitet/ tiltak

KORTENE SENDES TIL

Navn/ Institusjon

Avdeling

Postadresse 1(ikke besøksadresse)

Hentes på Aktiv på dagtid i storgt. 38 ja/nei

Postboks (hvis aktuelt)

Postnummer

Poststed

Fakturareferanse(koststed/seksjon, best.nr, ressurs.nr, virksomhetsnr el.)

Fakturaadresse(må fylles ut)

Arrangementer

JULEMARATON I SAL
Onsdag 4/12 kl. 11.15-13.15
Sentrum, Storgata 38
Påmeldingsliste fra kl. 09.30

JULEMARATON PÅ SYKKEL
Onsdag 11/12 kl 10.00-12.00
Sentrum, Storgata 38
Påmeldingsliste fra kl 09.00

Følg Aktiv på dagtid oslo idrettskrets på FACEBOOK

Tur og kulturopplevelser Aktiv på dagtid EXTRA klikk her for programmet.

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen. Se www.dntoslo.no("Aktiv i 100")
SELVHJELPSGRUPPER
Fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Link Oslo tilbyr ulike selvhjelpsgrupper. Se mer på linkoslo.no