For ledsagere

Aktiv på dagtid ønsker et godt samarbeid med ledsagere og institusjoner. Sammen skal vi bidra til at deltagerne opplever treningsglede, og får et positivt og motiverende møte med Aktiv på dagtid.


Last ned Veilederen her

Avtalekort
Avtalekort kan brukes av institusjoner/ avdelinger der pasientene/klientene er innom en kort periode, og ønsker å prøve Aktiv på dagtid. Avtalekortene er upersonlige, men skal være stemplet av brukerinstitusjonen.

Institusjonene betaler kr 350,-per avtalekort per kalenderår. Institusjoner/avdelinger som mottar avtalekort, har selv ansvar for at pasientene/klientene fyller kriteriene for deltagelse.

Ledsagerkort
Alle ledsagere skal ha ledsagerkort. Ledsagerkort er hovedsakelig for helsepersonell og støtte-/ treningskontakter. Kortet er gratis.

Det er viktig at alle brukere av ledsagerkort har satt seg inn i Veilederen.

BESTILL AVTALE – OG LEDSAGERKORT FOR 2021 ONLINE
HER

Info

Følg Aktiv på dagtid Oslo Idrettskrets på FACEBOOK

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen. Se www.dntoslo.no("Aktiv i 100")