Friskis&Svettis


Adresse: Sørkedalsveien 10A

ONSDAG Styrkerom 09.00-15.00
11.15-12.00 Zumba
11.15-12.00 Sykkel 30 + styrke m/strikk
12.15-13.00 Styrkesirkel
13.05-13.35 Soma
TORSDAG Styrkerom 09.00-15.00
11.00-11.45 Sykkel intervall
11.00-12.00 Jympa m/Friskis&Svettis
12.15-12.50 Styrke
13.05-13.50 Flyt