Om Aktiv på dagtid

Hvem kan trene hos Aktiv på dagtid?

Aktiv på dagtid er et lavterskeltilbud for deg mellom 18 og 67 år, som bor i Oslo, og mottar støtte fra det offentlige. Deltagere må ha norskkunnskaper så de forstår instruktørens beskjeder, og selv kunne gjøre seg forstått.

Treningstilbud

Aktiv på dagtid er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo Idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF.