Om Aktiv på dagtid

Hvem kan trene med Aktiv på dagtid Oslo?

Alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Oslo, står helt eller delvis utenfor arbeidslivet for en kortere eller lengre periode og mottar en av følgende ytelser:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
  • Uføreytelse
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Økonomisk sosialstøtte

Deltakere må ha slike norskkunnskaper at de forstår instruktørenes beskjeder og instrukser, og selv kunne gjøre seg forstått for instruktørene.

Treningstilbud

Aktiv på dagtid er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo Idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF. Treningsformene som tilbys er blant annet helsestudio, timer i sal, spinning, yoga, vannaktiviteter, ballaktiviteter og klatring, i tillegg til andre ekstra arrangementer. Aktiv på dagtid har aktiviteter på ulike steder i Oslo, se timeplan.

Jeg vil begynne! Hva gjør jeg?

Møt opp på en av treningsstedene og henvend deg til en av de ansatte i Aktiv på dagtid. Er du ny deltager, kan du prøve en aktivitet før du betaler. Gjelder ikke veiledning i helsestudio eller arrangementer. Registreringsskjema med giroblankett og annen relevant informasjon får du av de ansatte.

For å få treningskort må du:
  1. Dokumentere at du mottar en av ovennevnte ytelser. Kun vedtak, honnørkort og sykemelding er gyldig dokumentasjon. Rekvisisjon eller henvisning fra lege er ikke tilstrekkelig.
  2. Vise kvittering og levere utfylt registreringsskjema.

Nytt Treningskort ordnes på Aktiv på dagtid, Storgata 38, mandag – fredag mellom 09.00 og 13.30.
Nytt årsoblat ordnes på alle treningssteder.
Alle registreres på nytt hvert kalenderår.

Arrangementer

JULEMARATON I SAL
Onsdag 4/12 kl. 11.15-13.15
Sentrum, Storgata 38
Påmeldingsliste fra kl. 09.30

JULEMARATON PÅ SYKKEL
Onsdag 11/12 kl 10.00-12.00
Sentrum, Storgata 38
Påmeldingsliste fra kl 09.00

Følg Aktiv på dagtid oslo idrettskrets på FACEBOOK

Tur og kulturopplevelser Aktiv på dagtid EXTRA klikk her for programmet.

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen. Se www.dntoslo.no("Aktiv i 100")
SELVHJELPSGRUPPER
Fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Link Oslo tilbyr ulike selvhjelpsgrupper. Se mer på linkoslo.no