Om Aktiv på dagtid

Hvem kan trene hos Aktiv på dagtid?

Aktiv på dagtid er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo Idrettskrets for deg mellom 18 og 67 år, som bor i Oslo, og mottar støtte fra det offentlige. Deltagere må ha norskkunnskaper så de forstår instruktørens beskjeder, og selv kunne gjøre seg forstått. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF.

Våre verdier