Om Aktiv på dagtid

Hvem kan trene hos Aktiv på dagtid?

Alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo, som mottar en trygdeytelse kan delta hos oss.

Deltagere må ha slike norskkunnskaper at de forstår instruktørenes beskjeder, og må selv kunne gjøre seg forstått.

Treningstilbud

Aktiv på dagtid er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo Idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF.

Info

Følg Aktiv på dagtid Oslo Idrettskrets på FACEBOOK

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen. Se www.dntoslo.no("Aktiv i 100")