Om Aktiv på dagtid

Hvem kan trene hos Aktiv på dagtid?

Aktiv på dagtid er et aktivitetstilbud for de mellom 18 og 67 år, bosatt i Oslo, som mottar en trygdeytelse. Deltagere må ha norskkunnskaper så de forstår instruktørens beskjeder, og selv kunne gjøre seg forstått.

Treningstilbud

Aktiv på dagtid er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo Idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF.

Info

Følg Aktiv på dagtid Oslo Idrettskrets på FACEBOOK

Vi anbefaler nærturene til Den Norske Turistforeningen.
Se www.dntoslo.no ("Aktiv i 100")